A tota màquina

Pertany a l’espectacle que reb el mateix nom de la Cia. Pentina el Gat. Espectacle de caràcter lúdic i educatiu un públic amb edats compreses entre els 9 i els 13 anys. En aquest espectacle apareixen les diferents màquines i tecnologies que es fan servir a l’actualitat per a la producció musical.

5 - A tota màquina.mp3
atotamaquina.jpg
© Sam Atencia
Tel +34 609 853 612 samatencia@samatencia.com